Školní foto 1959-60 Zcela vzadu Marie Tichá českobratrská farářka ze Světlé, horní řada zleva-Jiřina Červená, Růžena Bártlová, Jan Šimek, Jana Nimrichtrová, Marie Beránková, prostřední řada Jaroslava Červená, jaroslava Pechová, věra Šimková, Dana Bublová, pod ní Zdeněk Bubla, Marta Zimmermanová, Jitka Vozábová , dole: Josef Tajovský (vlevo)

Školní foto 1959-60 Zcela vzadu Marie Tichá českobratrská farářka ze Světlé, horní řada zleva-Jiřina Červená, Růžena Bártlová, Jan Šimek, Jana Nimrichtrová, Marie Beránková, prostřední řada Jaroslava Červená, jaroslava Pechová, věra Šimková, Dana Bublová, pod ní Zdeněk Bubla, Marta Zimmermanová, Jitka Vozábová , dole: Josef Tajovský (vlevo)