Školní divadlo,cca 1952-1953 v hostinci U Slámů, úplně nahoře: p.uč.Kubátová, Jan Krajíček, K.Vozáb, J.Blažek, po J.Krajíčkem v klobouku:vlevo-M.Bártlová, v šátku J.Hájková, Vít Vácha

Školní divadlo,cca 1952-1953 v hostinci U Slámů, úplně nahoře: p.uč.Kubátová, Jan Krajíček, K.Vozáb, J.Blažek, po J.Krajíčkem v klobouku:vlevo-M.Bártlová, v šátku J.Hájková, Vít Vácha