Tajovských bryčka, Jaroslav Tajovský, otec Josefa Tajovského st.

Tajovských bryčka, Jaroslav Tajovský, otec Josefa Tajovského st.