Foto před novou hasič.zbrojnicí (otevřena 1980)

Foto před novou hasič.zbrojnicí (otevřena 1980)