Nastoupené družstvo při okrskové soutěži v Olešnici, 80.léta

Nastoupené družstvo při okrskové soutěži v Olešnici, 80.léta